Is reinigen noodzakelijk?

Het reinigen en ontsmetten van tapinstallaties is van wezenlijk belang voor het tappen van bier met een goede kwaliteit. De leidingen worden wel gekoeld, maar desondanks kan er zich na verloop van tijd een biofilm vormen in de leiding. Deze biofilm kan verder aangroeien en voor kwaliteitsverlies zorgen, met name voor wat betreft smaak en geur. Gezien de HACCP eisen van tegenwoordig is een goede controle en reiniging van belang.

Het zijn melkzuur bacteriën die voor smaak en geurbederf zorgen. Deze biofilm moet dan ook volledig verwijderd worden om steeds die kwaliteit te kunnen garanderen!

Wij gebruiken verschillende reinigingssystemen aangepast aan uw situatie, met telkens hetzelfde eindresultaat: propere leidingen voor een lekker glas bier!